"Адвокатско дружество Попова и партньори" е българско адвокатско дружество по смисъла на Закона за адвокатурата на Република България и е учредено от членуващите в него адвокати с цел съвместно упражняване на адвокатската професия.

За нас

За Попова и партньори адвокатската професия е не само дейност за правно съдействие и защита на правата, свободите и законните интереси на лицата, но и стремеж към подобряване имиджа на професията ни и популяризирането на дейността на адвоката. Съблюдаваме основните адвокатски принципи на независимост, изключителност и лоялност към клиентите си. През годините изградихме динамична, непринудена и сплотена работна среда, в която намираме решение за всеки проблем и придаваме смисъл на адвокатската професия. Основен приоритет в работата ни е да търсим решение на възникналите правни проблеми и въпроси, които постигаме благодарение на международния ни екип от професионалисти. В работата си обединяваме успешно правното консултиране и процесуалното представителство. С тази ефективна комбинация осигуряваме  на клиентите си цялостна защита.

Работим в партньорство с водещи чуждестранни правни фирми и адвокати при реализирането на международни проекти, включително и извършваме дейности по процесуално представително и защита на клиентите ни. Адвокатската ни практика е основана и на съвместната ни работа и тясно, сътрудничество с колеги и кантори от Италия, Швейцария, Македония, Гърция и други европейски държави. Работим съвместно с колеги и кантори от Рим, Милано, Модена, Болоня, Верона и др. С опита и възможностите, с които разполагаме, съдействаме на нашите клиенти да постигат набелязаните цели и да защитим по най-добрия начин интересите и правата им.

Адв. Биляна Попова е част от международния екип на АК Маджези (МЕПЛОУ) със седалище в Рим, Италия.

История

През 2001 г. Адвокат Биляна Попова създава адвокатска кантора „Попова“ и започва дейността си на Адвокат самостоятелно и съвместно с колеги от България и Италия. През 2007 г. учредява в партньорство с действащи адвокати "Адвокатско дружество Попова" и партньори с цел съвместно упражняване на адвокатската професия.

Кантората е ориентирана към предоставяне правни консултации на корпоративни клиенти, затова търговското право е предпочитаната от нас област. Интересите на същите тези клиенти, разшириха и задълбочиха насоките на развитието ни във всички сфери на бизнеса и правото със специален акцент върху вещно и дружествено право, сливания и придобивания, чуждестранни инвестиции, концесии, банково и данъчно право,  интелектуална собственост, административно право и не на последно място процесуално представителство.

Кантората работи съвместно и е в тясно сътрудничество с местни и чуждестранни адвокати, кантори и консултантски фирми в страната и чужбина и при необходимост може веднага да се ангажира със защитата правата и интересите на клиентите си.

Административно право и процес

Виж още

Лицензионен режим

Виж още

Вещно право

Виж още

Данъчно право, банково право и финанси

Виж още

Чуждестранни услуги

Виж още

Фирмено и дружествено право

Виж още

Анализ на правното състояние, оценка на активи

Виж още

Процесуално представителство

Виж още

Медиация

Виж още