Клиенти

Наши клиенти са фирми, търговци, сдружения, спортни асоциации и обединения, множество икономически организации, извършващи дейност в различни сфери, както и много местни и чуждестранни лица , в т.ч. и

 • Дружества, с инвестиции в строителство на недвижими имоти, продажби, експлоатация;  
 • Различни консултантски фирми;
 • Инвестиции, строителство и експлоатация на вятърни и водни електроцентрали;
 • Търговия и производство на електроматериали;
 • Производство и търговия на метали и преработването им;
 • Търговски представителства;
 • Туроператори и агенти;
 • Дружества извършващи дейност в областта на енергетиката и производството на всякакъв вид енергия;
 • търговия на дребно и едро;
 • ЮЛНЦ осъществяващи дейност в обществена полза, както и занимаващи се в частна и научна дейност, Спортни обединения и организации;
 • Различни видове обединения и организации към различни ведомства и институции;
 • Транспортни и спедиторски местни и чуждестранни дружества и обединения;
 • Международни държавни институции и обединения, в т.ч. и обединения на търговски дружества и техни представителства;
 • Производствена дейност в сферата на леката промишленост (облекло, обувки), хранително-вкусовата, винопроизводството, ресторантьорството и хотелиерството, металообработването,
 • Сътрудничество и партньорството с местни и чуждестранни счетоводни дружества;
 • Дружества в сферата на кино и филмовата продукция;
 • Чуждестранни юридически и физически лица, в т.ч. и държавни институции.
 • Клиенти са ни и много местни и чуждестранни физически лица, които имат нужда от правна помощ, консултация и процесуално представителство.
 • Клиенти са ни няколко търговско-промишлени палати в Италия, както и техни поделения в чужбина.

Попова и партньори” е ориентирана към предоставяне правни консултации и услуги на корпоративни местни и чуждестранни клиенти, затова търговското право е предпочитаната от нас област. Интересите на същите тези клиенти, разшириха и задълбочиха насоките на развитието ни във всички сфери на бизнеса и правото със специален акцент върху дружествено право, сливания и придобивания, чуждестранни инвестиции, концесии, , данъчно право, корпоративни финанси, вещно право, телекомуникации, интелектуална собственост, административно право, процесуално представителство.

Предоставяме възможност и за месечно абонаментно обслужване,  според изискванията и нуждите на клиентите.