Контакти

Адв. Биляна Попова

Studio Legale „Popova & Partners”

София 1000, България "Позитано" 9, бл.1, вх.Б., етаж 5, офис 16

тел./факс +359.2.988.04.69, +359 897.933.559
e-mail: office@studiolegalepopova.eu
www.studiolegalepopova.eu


Онлайн Адвокатски консултации

За да получите правна консултация онлайн, е необходимо да извършите следното:

1. Използвайте формата за запитване за да получите подробна консултация/запознаване с документи, проучване на дело и даване на мнение или писмено становище;

2. Ще Ви бъде изпратено съобщение на посочения от Вас електронен адрес, съдържащо условията и конкретната цена на предоставяната онлайн правна консултация. При необходимост може да се поиска допълнителна информация, необходима за по-пълно изясняване на казуса.

3. Цената на правната консултация зависи от сложността на правния казус и от времето, необходимо за разрешаването му, като минималната цена е в размер на 100,00 лв. без ДДС (120,00 лв.) с ДДС за 1 час, ако консултацията трябва да се даде на чужд език, минималната такса е в размер на 120,00 евро без ДДС.

4. Консултацията се предоставя в писмен вид по електронен път чрез изпращането на електронен документ на посочения от Вас e-mail до 3 работни дни от деня на потвърждаване на извършеното плащане.