Лицензионен режим

Ние се грижим да намерим най - късия и безпрепятствен път за снабдяването Ви с необходимия  за дейността лиценз, като нашата цел е да спестим Вашето време  и да извършим вместо Вас всички необходими правни и фактически действия за снабдяването Ви с необходимата ви лицензия.