Партньори

Адвокат Биляна Попова - управляващ съдружник и медиатор

Адв. Валерия Иванова - съдружник

Адв. Камен Иванов - съдружник

Адвокат Момчил Панталеев - гр. Сливен

Адвокат Мина Велчева

АД "Христов", гр. Русе, представлявано от Адв. Димитър Христов, регистриран-синдик