Данъчно право, банково право и финанси

Попова и Партньори предоставя правни услуги и консултации на финансови институции, инвеститори и инвестиционни посредници, кредитополучатели и лизингодатели. Попова и Партньори предоставя експертна помощ по въпроси, свързани с чуждестранни инвестиции, регистриране на сделки между местни и чуждестранни лица в Българска Народна Банка и изпълнение на други регулаторни изисквания, както и предлага консултации и правно обслужване във връзка с:

 • Консултации по инвестиционни проекти
 • Проектно финансиране
 • Спазване режима на контрол срещу пране на пари в България
 • Избягване на двойно данъчно облагане
 • Данъчно планиране на дейността на търговски дружества
 • Данъчно планиране при вливания, сливания и други преобразувания
 • Международно данъчно планиране
 • Тълкуване и прилагане на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане
 • Корпоративно данъчно облагане, както и облагане на физически лица
 • ДДС и акцизи
 • Процесуална защита срещу незаконосъобразни данъчни актове
 • Представителство пред органите на данъчната администрация
 • Консултации по митническо право

Нашият екип ще Ви осигури професионални консултации в областта на кредитирането - потребителско и ипотечно кредитиране, финансиране  на малки и средни предприятия, кредити за корпоративни клиенти, инвестиционни кредити, лизинг, а при необходимост може да подпомогнем дейността Ви за събиране и подготовка на документи за финансиране по различни програми.